Monday, April 5, 2010

Breastfeeding Campaign

Breastfeeding Campaign

This blog entry was posted in my Friendster Account last Feb.2, 2007.

Brestfeeding Campaign
February 2nd, 2007 by redgracei
MAHAL KONG ANAK

By Grace Balderas


Suso, mahal kong anak, suso.

Nang di ka magutom at mauhaw.

Damhin mo ang init ng gatas sa iyong tiyan.

Lasapin mo ang tamis mula sa iyong dila.

Suso, mahal kong anak, suso


Walang lamig at sakit.

Ramdamin mo ang init ng aking katawan.

Na ang aking mga kamay ay iyong pananggalang.

Suso, mahal kong anak, suso.


Walang lungkot at takot.

Aking lakas mula sa himig ng aking puso.

Na ang aking pagmamahal ay sa iyo lamang.

Lahat ito at marami pa ay iaalay ko sa iyo…

Suso, mahal kong anak, suso.*** This was my project during my duty in Sapang Palay Hospital.

No comments: